O nas

SPS Lubsko  Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Lubsku
Ul. Tkacka 2, 68-300 Lubsko
tel: 0607-379-340, 0505-101-502;  fax: (068) 452 76 60
e-mail:spslubsko@spslubsko.pl;  www.spslubsko.pl;
Wpis do ewidencji klubów sportowych Starostwo w Żarach Nr ew. 15;
NIP: 928-202-49-20; REGON: 080277357;
Nr konta: BZ WBK
48 1090 1564 0000 0001 0978 7981

    Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Lubsku rozpoczęło swoją działalność we września 2008 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia  sportowego w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe szkoły oraz pomoc   organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
- angażowanie chętnych osób do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
- uczestnictwo w imprezach sportowych w celu wszechstronnego rozwoju  sprawności fizycznej i umysłowej.
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
- prowadzenie III Ligowego Klubu Sportowego Piłki Siatkowej

    Nasze cele realizujemy poprzez: rozwój oraz podnoszenie poziomu piłki siatkowej wśród społeczeństwa, organizuje i prowadzi zajęcia szkoleniowe, wycieczki, obozy, młodzieży z rodzin należących i nie należących do Stowarzyszenia, organizowanie imprez dobroczynnych, nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów edukacyjnych, partnerskich, sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz cyklicznych rozgrywek piłki siatkowej pod nazwą Lubuska Liga Piłki Siatkowej.

ZARZĄD SPS Lubko:
Prezes Zarządu: Arkadiusz Dudek
Zastępca Prezesa Zarządu: Zygmunt Waszak
Skarbnik: Dariusz Lewandowski
Sekretarz: Krzysztof Jaśkowiak
Członek Zarządu: Bogdan Halczuk